Close

Schools

Kareldhua Sevashram(SSD Dept. Odisha)

Kareldhua ,Block- Saintala , Dist- Balangir , Odisha

Katarkela Sevashram(SSD Dept. Odisha)

Katarkela ,Titilagarh, Dist- Balangir , Odisha

Kusmal Sevashram(SSD Dept. Odisha)

Kusmal , Block -Saintala , Dist-Balangir , Odisha

Mahipur Ashram School(SSD Dept. Odisha)

Mahipur ,Block-Gudvella , Dist- Balangir. Odisha

Mahulpada Sevashram(SSD Dept. Odisha)

Mahulpada ,Titilagarh, Dist-Balangir , Odisha

Munapali Ashram School(SSD Dept. Odisha)

Munapali, Block- Belpara , Dist- Balangir , Odisha

Nuapada Ashram School(SSD Dept. Odisha)

Nuapada, Dist-Balangir, Odisha

Rusuda Ashram School(SSD Dept. Odisha)

Rusuda, Dist-Balangir, Odisha

Sahajpani Sevashram(SSD Dept. Odisha)

Sahajpani , Khaprakhol,Dist- Balangir, Odisha

Santelenpali Ashram(SSD Dept. Odisha)

Santelenpali , Dist-Balangir