ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

MGNREGS, DRDA, Balangir ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । (୧୪୫ କେବି)

MGNREGS, DRDA, Balangir ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । (୧୪୫ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
MGNREGS, DRDA, Balangir ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । (୧୪୫ କେବି) 06/04/2021 20/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (145 KB)