ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରସାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିନିମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । (୩୩୯ କେବି)

COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରସାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିନିମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । (୩୩୯ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
COVID-19 ମହାମାରୀର ପ୍ରସାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିନିମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା । (୩୩୯ କେବି) 21/03/2020 15/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (339 KB)