ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

CDAO, ବଲାଙ୍ଗୀର | Ragi Procurement- KMS 2022-23 ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର Procurement ଏଜେନ୍ସିର ଭୂମିକା ପାଇଁ EOI କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ |

CDAO, ବଲାଙ୍ଗୀର | Ragi Procurement- KMS 2022-23 ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର Procurement ଏଜେନ୍ସିର ଭୂମିକା ପାଇଁ EOI କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
CDAO, ବଲାଙ୍ଗୀର | Ragi Procurement- KMS 2022-23 ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର Procurement ଏଜେନ୍ସିର ଭୂମିକା ପାଇଁ EOI କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ | 23/11/2022 30/11/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (692 KB)