ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତଥା ବାଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ସହଭାଗୀ ଏନଜିଓର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଟେଣ୍ଡର କଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ । (୪୯୦ କେବି )

୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତଥା ବାଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ସହଭାଗୀ ଏନଜିଓର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଟେଣ୍ଡର କଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ । (୪୯୦ କେବି )
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
୨୦୨୦-୨୦୨୧ ମସିହାରେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ତଥା ବାଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ସହଭାଗୀ ଏନଜିଓର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଟେଣ୍ଡର କଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ । (୪୯୦ କେବି ) 16/07/2020 24/07/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (490 KB)