ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶ୍ରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଭା.ପ୍ର.ସେ., ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାଧୀଶ, ବଲାଙ୍ଗିର ଙ୍କ ନଭେମ୍ବର-୨୦୧୮ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ର ଗସ୍ତ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ।

ଶ୍ରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଭା.ପ୍ର.ସେ., ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାଧୀଶ, ବଲାଙ୍ଗିର ଙ୍କ ନଭେମ୍ବର-୨୦୧୮ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ର ଗସ୍ତ କାଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଶ୍ରୀ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଭା.ପ୍ର.ସେ., ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାଧୀଶ, ବଲାଙ୍ଗିର ଙ୍କ ନଭେମ୍ବର-୨୦୧୮ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ର ଗସ୍ତ କାଯ୍ୟକ୍ରମ । 01/11/2018 30/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (963 KB)