ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିକାରୀ, ICDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିଟିଲାଗଡଙ୍କ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୬୬୭ କେବି)

ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିକାରୀ, ICDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିଟିଲାଗଡଙ୍କ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୬୬୭ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନା ଅଧିକାରୀ, ICDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିଟିଲାଗଡଙ୍କ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୬୬୭ କେବି) 27/07/2020 10/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (667 KB)