ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ବଲାଙ୍ଗିରଙ୍କ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୪୮୪ କେବି)

ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ବଲାଙ୍ଗିରଙ୍କ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୪୮୪ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯାନ ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା , ବଲାଙ୍ଗିରଙ୍କ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୪୮୪ କେବି) 26/09/2019 15/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (485 KB)