ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୩୯୩ ତା. ୦୬.୦୮.୨୦୧୮ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ଲକରେ ସାଇକଲ ଷ୍ଠାଣ୍ଡ ଜଗୁଆଳୀ ତଥା ଝାଡୁଦାର ପଦବୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତୀକ ହିସାବରେ ୧୪.୦୮.୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର (ସ୍ୱଂସାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ, ବଲାଙ୍ଗିର ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୩୯୩ ତା. ୦୬.୦୮.୨୦୧୮ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ଲକରେ ସାଇକଲ ଷ୍ଠାଣ୍ଡ ଜଗୁଆଳୀ ତଥା ଝାଡୁଦାର ପଦବୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତୀକ ହିସାବରେ ୧୪.୦୮.୨୦୧୮ ରେ ପ୍ରତକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟାତକାର ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର (ସ୍ୱଂସାସିତ) ମହାବିଦ୍ୟାଲୟ, ବଲାଙ୍ଗିର ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି । 07/08/2018 14/08/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (330 KB)