ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୬୯୦ ତା. ୧୬.୦୮.୨୦୧୯ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷ୍ୟା ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ( ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା ) ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଫଳାଫଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି । (୭୮୦ କେବି )

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୬୯୦ ତା. ୧୬.୦୮.୨୦୧୯ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷ୍ୟା ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ( ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା ) ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଫଳାଫଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି । (୭୮୦ କେବି )
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୬୯୦ ତା. ୧୬.୦୮.୨୦୧୯ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷ୍ୟା ବର୍ଷ ୨୦୧୯-୨୦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ( ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା ) ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଫଳାଫଳ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି । (୭୮୦ କେବି ) 17/08/2019 17/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (778 KB)