ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୫୦ ତା. ୦୫.୦୭.୨୦୧୯ ଡିଏସଡ଼ବଲୁଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଓ ୧୪ ଆଇସିଡିଏସ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଦରକାରହେଲେ ଭଡାରେ ହିସାବରେ ଗାଡି ଲଗାଇବାପାଇଁ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି । (୧ ଏମବି)

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୫୦ ତା. ୦୫.୦୭.୨୦୧୯ ଡିଏସଡ଼ବଲୁଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଓ ୧୪ ଆଇସିଡିଏସ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଦରକାରହେଲେ ଭଡାରେ ହିସାବରେ ଗାଡି ଲଗାଇବାପାଇଁ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି । (୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୫୦ ତା. ୦୫.୦୭.୨୦୧୯ ଡିଏସଡ଼ବଲୁଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଓ ୧୪ ଆଇସିଡିଏସ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଦରକାରହେଲେ ଭଡାରେ ହିସାବରେ ଗାଡି ଲଗାଇବାପାଇଁ ମୁଦଦିଆ ଠିକାକାମ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି । (୧ ଏମବି) 05/07/2019 23/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)