ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୭୭୧ ତା. ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ. ବଲାଙ୍ଗିର ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ହେଇଥିବା ଓ ଖାରଜ ହେଇଥିବା ତାଲିକା ।

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୭୭୧ ତା. ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ. ବଲାଙ୍ଗିର ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ହେଇଥିବା ଓ ଖାରଜ ହେଇଥିବା ତାଲିକା ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୪୭୭୧ ତା. ୧୭.୦୫.୨୦୧୮ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ. ବଲାଙ୍ଗିର ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ହେଇଥିବା ଓ ଖାରଜ ହେଇଥିବା ତାଲିକା । 15/10/2018 15/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)