ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ ସଠିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ ସଠିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନ ସଠିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 26/05/2022 17/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)