ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଭେଷଜ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ MPHW (F) ର ସଂଶୋଧିତ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ COVID-19 କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଖାଲିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାର କ୍ରମ ବିଷୟରେ | (୮. ୧୬ ଏମବି)

ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଭେଷଜ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ MPHW (F) ର ସଂଶୋଧିତ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ COVID-19 କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଖାଲିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାର କ୍ରମ ବିଷୟରେ | (୮. ୧୬ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଭେଷଜ ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ MPHW (F) ର ସଂଶୋଧିତ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ COVID-19 କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପାରାମେଡିକ୍ସ ଖାଲିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାର କ୍ରମ ବିଷୟରେ | (୮. ୧୬ ଏମବି) 28/04/2020 31/05/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)