ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୨୧୫ ତାରିଖ ୦୩.୧୧.୨୦୧୮ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକାକମ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୭୭୨ ତା.୧୯.୦୯.୨୦୧୮ ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଖୋଲାହେବାର ପତ୍ର ।

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୨୧୫ ତାରିଖ ୦୩.୧୧.୨୦୧୮ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଠିକାକମ ବିଜ୍ଞାପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୭୭୨ ତା.୧୯.୦୯.୨୦୧୮ ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ପେପର ଖୋଲାହେବାର ପତ୍ର । 03/11/2018 13/11/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (452 KB)