ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର(ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ବିଭାଗ) | ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ANWESHA ଅଧୀନରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ HR ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର(ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ବିଭାଗ) | ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ANWESHA ଅଧୀନରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ HR ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀର(ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ବିଭାଗ) | ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ANWESHA ଅଧୀନରେ ମାନବ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ HR ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି | 26/05/2022 17/06/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)