ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉଦିତନଗର ପଡିଆ, ରାଉରକେଲା ରେ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର (ଓଡିଶା) ରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତି ।(୪୫୩ କେବି)

ଉଦିତନଗର ପଡିଆ, ରାଉରକେଲା ରେ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର (ଓଡିଶା) ରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତି ।(୪୫୩ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉଦିତନଗର ପଡିଆ, ରାଉରକେଲା ରେ ୨୨ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର (ଓଡିଶା) ରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ସେନାବାହିନୀ ନିଯୁକ୍ତି ।(୪୫୩ କେବି) 06/03/2020 28/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (605 KB)