ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉଦିତନଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରାଉରକେଲାରେ 22 ଏପ୍ରିଲରୁ 28 ଏପ୍ରିଲ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। (୨୨୧ କେବି)

ଉଦିତନଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରାଉରକେଲାରେ 22 ଏପ୍ରିଲରୁ 28 ଏପ୍ରିଲ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। (୨୨୧ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉଦିତନଗର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରାଉରକେଲାରେ 22 ଏପ୍ରିଲରୁ 28 ଏପ୍ରିଲ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନା ନିଯୁକ୍ତି ରାଲି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। (୨୨୧ କେବି) 21/03/2020 28/03/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (211 KB)