ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଇଓଆଇ ନଂ ୨୭୬୧/ ଡିଆରଡିଏ, ତା ୩୦/୦୮/୨୦୧୯ ଏସଏଚଜି ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ସୁଧ ର ଅଫର/ପ୍ରକାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ । ପରିକଳ୍ପନା ନିର୍ଦେଶକ, ଡିଆରଡିଏ, ବଲାଙ୍ଗିର ।(୨୭୨ କେବି)

ଇଓଆଇ ନଂ ୨୭୬୧/ ଡିଆରଡିଏ, ତା ୩୦/୦୮/୨୦୧୯ ଏସଏଚଜି ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ସୁଧ ର ଅଫର/ପ୍ରକାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ । ପରିକଳ୍ପନା ନିର୍ଦେଶକ, ଡିଆରଡିଏ, ବଲାଙ୍ଗିର ।(୨୭୨ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଇଓଆଇ ନଂ ୨୭୬୧/ ଡିଆରଡିଏ, ତା ୩୦/୦୮/୨୦୧୯ ଏସଏଚଜି ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ସୁଧ ର ଅଫର/ପ୍ରକାସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ । ପରିକଳ୍ପନା ନିର୍ଦେଶକ, ଡିଆରଡିଏ, ବଲାଙ୍ଗିର ।(୨୭୨ କେବି) 31/08/2019 12/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (271 KB)