ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ସହଭାଗୀ ଏନଜିଓର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ । (284 କେବି)

ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ସହଭାଗୀ ଏନଜିଓର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ । (284 କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ସହଭାଗୀ ଏନଜିଓର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶନ । (284 କେବି) 06/08/2020 31/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (284 KB)