ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ୩୨୮୭ ତା. ୦୯.୧୦.୨୦୨୦ ଭୀମା ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୪୧୨ କେବି)

ଟେଣ୍ଡର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ୩୨୮୭ ତା. ୦୯.୧୦.୨୦୨୦ ଭୀମା ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୪୧୨ କେବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଟେଣ୍ଡର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ୩୨୮୭ ତା. ୦୯.୧୦.୨୦୨୦ ଭୀମା ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି । (୪୧୨ କେବି) 22/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (412 KB)