ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆଦେଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭୨୯ ତା. ୨୮.୦୫.୨୦୧୯ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମ୍ଭାର (ଶାରରୀକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ) ପିତା.-କୁମାର କୁମ୍ଭାର ଗ୍ରାମ-ବରଗାଁ ଗ୍ରା.ପ.- ଭଦ୍ରା ଥାନା-ସଇଁତଳା ଜିଲ୍ଲା-ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନାଗ (ସ୍ୱାଭାବିକ), ପିତା-ଗରିବ ଗ୍ରାମ/ ଗ୍ରା.ପ.- ତୁଣ୍ଡଲା ଥାନା-କେସିଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା-କଳାହାଣ୍ଡି ସପକ୍ଷରେ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁରି । ( ୧ ଏମବି)

ଆଦେଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭୨୯ ତା. ୨୮.୦୫.୨୦୧୯ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମ୍ଭାର (ଶାରରୀକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ) ପିତା.-କୁମାର କୁମ୍ଭାର ଗ୍ରାମ-ବରଗାଁ ଗ୍ରା.ପ.- ଭଦ୍ରା ଥାନା-ସଇଁତଳା ଜିଲ୍ଲା-ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନାଗ (ସ୍ୱାଭାବିକ), ପିତା-ଗରିବ ଗ୍ରାମ/ ଗ୍ରା.ପ.- ତୁଣ୍ଡଲା ଥାନା-କେସିଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା-କଳାହାଣ୍ଡି ସପକ୍ଷରେ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁରି । ( ୧ ଏମବି)
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ଆଦେଶ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୭୨୯ ତା. ୨୮.୦୫.୨୦୧୯ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କୁମ୍ଭାର (ଶାରରୀକ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ) ପିତା.-କୁମାର କୁମ୍ଭାର ଗ୍ରାମ-ବରଗାଁ ଗ୍ରା.ପ.- ଭଦ୍ରା ଥାନା-ସଇଁତଳା ଜିଲ୍ଲା-ବଲାଙ୍ଗିର ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନାଗ (ସ୍ୱାଭାବିକ), ପିତା-ଗରିବ ଗ୍ରାମ/ ଗ୍ରା.ପ.- ତୁଣ୍ଡଲା ଥାନା-କେସିଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା-କଳାହାଣ୍ଡି ସପକ୍ଷରେ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଞ୍ଜୁରି । ( ୧ ଏମବି) 29/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)