ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ULB ନିର୍ବାଚନ 2022 ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଆଫିଡେଭିଟ୍ |

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ULB ନିର୍ବାଚନ 2022 ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଆଫିଡେଭିଟ୍ |
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ତୁଷୁରା ୱାର୍ଡ ନଂ 01 Urmila Pradhanଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ତୁଷୁରା ୱାର୍ଡ ନଂ 01 Namita Deepଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ତୁଷୁରା ୱାର୍ଡ ନଂ 01 Mitali Sahuଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ତୁଷୁରା ଅଧକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ Amresh Prasad Kediaଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ତୁଷୁରା ଅଧକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ Runugopal Sahuଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ତୁଷୁରା ଅଧକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ Ajay ku. jayaswalଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 26/05/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ପାଟଣାଗଡ ୱାର୍ଡ ନଂ -୦୮ ସେବିକା ରାଜହଁସଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 17/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ପାଟଣାଗଡ ୱାର୍ଡ ନଂ -୦୭ ନୀଳମଣି ଭୋଇଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 17/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ପାଟଣାଗଡ ୱାର୍ଡ ନଂ -୧୫ ମାଞ୍ଚନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 17/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ପାଟଣାଗଡ ୱାର୍ଡ ନଂ -୦୪ ମାନସି ବିଶ୍ଵାଲଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ । 17/03/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)