ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ୨୦୨୨

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶପଥପତ୍ର ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ୨୦୨୨
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ସୀମା ନାଗ ଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ପାୟଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ପ୍ରମିଳା ପଥର ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଶୁଭଦ୍ରା ସୁନା ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ସନ୍ତୋସିନି ବରିହା ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
ସୁଜାତା ଚ୍ଛତ୍ରିଆ ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
କସ୍ତୁରି ସେଠ ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
କୃତିବାସ ମାଝି ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଝୁନୁ ନାୟକ ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଝରଣା ଭୁଏ ଙ୍କ ଶପଥପତ୍ର 22/01/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)