ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଶପଥ ପତ୍ର

ଲୋକସଭା
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନାମ ଲୋକସଭା ନାମ ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୧୮-ଓଡିଶା ୧୦-ବଲାଙ୍ଗିର ଲୋକସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
ବିଧାନସଭା
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ନାମ ବିଧାନସଭା ନାମ ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୧୮-ଓଡିଶା ୬୬-ଲୋଇସିଂହା ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୧୮-ଓଡିଶା ୬୭-ପାଟଣାଗଡ ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୧୮-ଓଡିଶା ୬୮-ବଲାଙ୍ଗିର ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୧୮-ଓଡିଶା ୬୯-ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର
ଏସ୧୮-ଓଡିଶା ୭୦-କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜୀ ବିଧାନସଭା ଶପଥ ପତ୍ର