ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜନସାଂଖିକ

ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ :୬,୫୭୫.୦୦ ବର୍ଗ କି.ମି

ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ପରିମାଣ :୧୫୪୩.୮୫ ବର୍ଗ କି.ମି(୨୩.୪୮%)

ଜିଲ୍ଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ( ୨୦୧୧ ଜନଗଣନା )
ମୋଟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଂଚଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(ପୁରୁଷ) ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି(ମହିଳା) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି(ପୁରୁଷ) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି(ମହିଳା)
୧,୬୪୮,୯୯୭ ୮୩୦,୦୯୭ ୮୧୮,୯୦୦ ୧,୪୫୧,୬୧୬ ୧୯୭,୩୮୧ ୨୯୪,୭୭୭ ୧୪୮,୩୫୬ ୧୪୬,୪୨୧ ୩୪୭,୧୬୪ ୧୭୨,୪୮୯ ୧୭୪,୬୭୫
ଶତକଡା ୫୦.୩୪ ୪୯.୬୬ ୮୮.୦୩ ୧୧.୯୭ ୧୭.୮୮ ୫୦.୩୩ ୪୯.୬୭ ୨୧.୦୫ ୪୯.୬୯ 50.31
ସାକ୍ଷରତା
ମୋଟ ସାକ୍ଷର : ଶିକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ : ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା : ମୋଟ ନିରକ୍ଷର : ନିରକ୍ଷର ପୁରୁଷ : ନିରକ୍ଷର ମହିଳା :
୯,୨୭,୨୬୦ ୫,୪୫,୬୭୨ ୩,୮୧,୫୮୮
୫୬.୨୩ ୫୮.୮୫ ୪୧.୧୫

ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ଵ : ୨୫୧(ପିଛା ବର୍ଗ.କିମି)

ବାସଗୃହ
ମୋଟ ବାସଗୃହ ଗ୍ରାମାଂଚଳ ବାସଗୃହ ସହରାଂଚଳ ବାସଗୃହ ବିପିଏଲ ବାସଗୃହ( ୧୯୯୨ ଜନଗଣନା) ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବାସଗୃହ ( ୧୯୯୨ ଜନଗଣନା)
୪,୧୪,୭୪୯ ୩,୬୯,୨୭୩ ୪୫,୪୭୬ ୧,୬୪,୮୪୮
୮୯.୦୪ ୧୦.୯୬
ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଲାଙ୍ଗିର
ଉପ ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା ନଗରପାଳିକା /ନିଗମ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା ଜନବିରଳ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା
୧୪ ୨୮୪ ୩୨
 
ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଂଚଳ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା ପୁଲିସ ସ୍ଟେଶନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିଷିତ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା
୧୪ ୧୮ ୧୭୫୧ ୧୭୮୩